img_3392A kutatócsoport központja a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működik. A Textológiai Műhely akadémiai kutatóhelyként is mintegy négy évtizede aktív. Fő feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét. Önálló forráskiadvány-sorozatot indított (Csokonai Könyvtár. Források), amely a korszak egészére fókuszál. A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelentette a kutatócsoport fő feladatát. Jelenleg papír alapú kritikai kiadásai mellett elektronikus kritikai kiadásokat és digitális tartalomszolgáltatást nyújt.

A program széles kutatói összefogás keretében valósul meg, ezért a már régóta létező szakmai együttműködésekre építve fokozatosan bevonódtak a munkálatokba a szegedi és budapesti társtanszékek, valamint az akadémiai intézet kutatói is. Az így kialakult csapat köré mindenütt graduális és posztgraduális hallgatói csoportok szerveződtek. A partnerek között rendszeressé váltak a szakmai megbeszélések és a hallgatók számára szervezett közös szemináriumok.

A 2007-ben indult pályázati ciklusban a kutatócsoport szervezetileg újjáalakult: konzorciumi formában, a debreceni, budapesti és szegedi egyetemek társtanszékeinek együttműködésével kezdte meg működését.

 

Konzorciumi tagintézmények: 
DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
ELTE XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
a HUN-REN támogatásával működik.

A projekt keretideje: 2022–2027.
A pályázati összeg évi 31.799.000 Ft.

 

 

Kutatócsoport-vezető:

Debreczeni Attila (DE)
önéletrajz, publikációk

 A kutatócsoport vezetői 2010-ig: Julow Viktor, Bitskey István

 

Konzorciumi csoportvezetők:

Szilágyi Márton (ELTE)
önéletrajz, publikációk

Szajbély Mihály (SZTE)
önéletrajz, publikációk

 

Kutatócsoporti tagok:

Doncsecz Etelka (ELTE)
önéletrajz, publikációk

Granasztói Olga (DE)
önéletrajz, publikációk

Orbán László (DE)
önéletrajz, publikációk

Kiss A. Kriszta (SZTE)
önéletrajz, publikációk

Szolyka Hajnalka (DE)
önéletrajz, publikációk

Tóth Barna (DE)
önéletrajz, publikációk

 

Résztvevő kutatók:

Balogh Piroska (ELTE)
Béres Norbert (DE)
Bodrogi Ferenc Máté (DE)
Bódi Katalin (DE)
Kiss Margit (HUN-REN)
Tóth Orsolya (PTE)

 

Tudományos ügyintéző:

Sáriné Nagy Magdolna (DE) 

 

Korábbi munkatársak:

Czifra Mariann (ELTE)
önéletrajz, publikációk

Hovánszki Mária (DE)
önéletrajz, publikációk

Papp Eleonóra (DE)

Szabó Ágnes (SZTE)
önéletrajz, publikációk

Veisz Bettina (DE)