A kutatócsoport fő tevékenysége a klasszikus magyar irodalom néhány nagy alakja életművének kiadása. A Csokonai kritikai kiadás lezárulta után önálló forráskiadvány-sorozat indult, amelyet a Kazinczy életműkiadás egészített ki. Utóbbi jelenleg 11 kötettel gyarapítja a magyar klasszikusok sorát.

 

IMG_0305
 

A kutatócsoporthoz kötődő sorozatok

 

Csokonai Vitéz Mihály összes művei

Debreczeni Attila: Csokonai költői életművének kronológiai rendje, Akadémiai Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest–Debrecen, 2012. 
letöltöm

Csokonai Vitéz Mihály énekelt költészete (DVD), Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.
sajtó alá rendező: Hovánszki Mária, lektor: Domokos Mária
megrendelem

 

 

Kazinczy Ferenc művei

Pandekták I., Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2021.
sajtó alá rendező: Granasztói Olga, lektor: Zvara Edina

megrendelem letöltöm

borito_koltemenyek1

Költemények I–II., Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.
sajtó alá rendező: Debreczeni Attila, lektor: Zentai Mária

megrendelem letöltöm I. letöltöm II.

   
IMG_0528

Magyarországi utak, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015.
sajtó alá rendező: Orbán László, lektor: Vaderna Gábor

megrendelem letöltöm

IMG_0543 Levelezés XXIV., Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.
sajtó alá rendező: Orbán László, lektor: Szabó G. Zoltán
megrendelem letöltöm
IMG_0537 Levelezés XXV. Hivatali levelek, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.
sajtó alá rendező: Soós István, lektor: Fried István
megrendelem letöltöm
IMG_0521 Erdélyi Levelek, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013.
sajtó alá rendező: Szabó Ágnes, lektor: Ötvös Péter
megrendelem letöltöm
IMG_0532 Szép Literatúra, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012.
sajtó alá rendező: Bodrogi Ferenc Máté, lektor: Porkoláb Tibor
megrendelem letöltöm
IMG_0522 Fogságom naplója, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2011.
sajtó alá rendező: Szilágyi Márton, lektor: Bíró Ferenc
megrendelem letöltöm
IMG_0540 Pályám emlékezete, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.
sajtó alá rendező: Orbán László, lektor: Onder Csaba, Taxner-Tóth Ernő
megrendelem  letöltöm
IMG_0512 Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.
sajtó alá rendező: Borbély Szilárd, Bodrogi Ferenc Máté, lektor: Nagy Imre
megrendelem  letöltöm
IMG_0535 Külföldi játszószín, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009.
sajtó alá rendező: Czibula Katalin, Demeter Júlia, lektor: Vörös Imre
megrendelem  letöltöm

 

Csokonai Könyvtár. Források.

Petelei István összes novellái I–II., Debreceni Egyetemi Kiadó,  Debrecen, 2007.
sajtó alá rendező: Török Zsuzsa, lektor: Hász-Fehér Katalin
megrendelem letöltöm I. letöltöm II.

Petelei István összes novellái III–IV., Debreceni Egyetemi Kiadó,  Debrecen, 2014.
sajtó alá rendező: Török Zsuzsa, lektor: Hajdu Péter
megrendelem letöltöm III. letöltöm IV.

Pántzél Pál naplója, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010.
sajtó alá rendező: Fazakas Gergely, lektor: Debreczeni Attila
megrendelem letöltöm

Szerdahely György Alajos: Aesthetica 1778, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012.
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, lektor: Fórizs Gergely
megrendelem letöltöm

Verseghy Ferenc drámái, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014.
sajtó alá rendező: Doncsecz Etelka, munkatárs: Hornyák Annamária, lektor: Demeter Júlia
megrendelem letöltöm

„Zrínyi, Zriny, Zrinski”. Szigetvár német–magyar emlékezete 1790–1826, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017.
sajtó alá rendező: Kovács Kálmán, lektor: Fórizs Gergely 
megrendelem letöltöm

„Irjátok a mi tollatokra jön”. Egressy Gábor családi levelezése (1841–1865) I–II., Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017.
sajtó alá rendező: Szalisznyó Lilla, lektor: Deák Ágnes, Rajnai Edit
megrendelem letöltöm I. letöltöm II.

Verseghy Ferenc szépprózai művei, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.
sajtó alá rendező: Béres Norbert, lektor: Doncsecz Etelka
megrendelem letöltöm

Sárvári Pál leveleskönyve, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2024.
sajtó alá rendező: Brigovácz László, Lakner Lajos, lektor: Kovács Teofil
megrendelem letöltöm

Első folyóirataink: Aurora, I. kötet: Szövegek 1822–1825, II. kötet: Szövegek 1826–1829, III. kötet: Szövegek 1830–1833, IV. kötet: Szövegek 1834–1837, V. kötet: Jegyzetek 1822–1837, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2024.
sajtó alá rendező: Bodrogi Ferenc Máté, lektor: Orbán László
megrendelem letöltöm

 

Magyar Írók Levelezése

Verseghy Ferenc levelezése, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2019.
sajtó alá rendező: Doncsecz Etelka, lektor: Balogh Piroska
megrendelem

 

 

Más kutatóhelyhez kötődő sorozatok

 

Régi Magyar Költők Tára, 18. sz.

Ungvárnémeti Tóth László művei, Universitas, Budapest, 2008.
sajtó alá rendező: Merényi Annamária, Tóth Sándor Attila

Dayka Gábor összes művei, Universitas, Budapest, 2009.
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, Bódi Katalin, Szép Beáta, Tasi Réka

Ráday Gedeon és Földi János összes költeményei, Universitas, Budapest, 2009.
sajtó alá rendező: Borbély Szilárd

Virág Benedek’ poétai munkáji, Universitas, Budapest, 2011.
sajtó alá rendező: Porkoláb Tibor

Barátságos mulatozások. Episztolagyűjtemények az 1770-1780-as évekből, Universitas, Budapest, 2012.
sajtó alá rendező: Labádi Gergely

Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, Universitas–Editioprinceps, Budapest, 2013.
sajtó alá rendező: Csörsz Rumen István, Küllős Imola

Közköltészet 3/B: Közerkölcs és egyéni sors, Universitas Kiadó, Budapest, 2015.
sajtó alá rendező: Csörsz Rumen István, Küllős Imola

Pálóczi Horváth Ádám Verses kiadványai (1787–1796), Bp.–Debrecen, Universitas Kiadó–Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015.
sajtó alá rendező: Tóth Barna, a latin szövegeket fordította: Lengyel Réka

Verseghy Ferenc összes költeményei, I. kötet: Szövegek, II. kötet: Jegyzetek, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2021.
sajtó alá rendező: Hovánszki Mária

Verseghy Ferenc összes költeményei, III. kötet: Dallamok, Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2022.
sajtó alá rendező: Hovánszki Mária

 

Berzsenyi Dániel összes művei

Berzsenyi Dániel prózai munkái, EditioPrinceps, Budapest, 2011.
sajtó alá rendező: Fórizs Gergely, lektor: Balogh Piroska

Berzsenyi Dániel levelezése, EditioPrinceps, Budapest, 2014.
sajtó alá rendező: Fórizs Gergely, lektor: Balogh Piroska, Vaderna Gábor, Völgyesi Orsolya

 

Jókai Mór Összes Művei

Elbeszélések 1861–1862 (10.), Ráció, Budapest, 2012.
sajtó alá rendező: Tarjányi Eszter

Elbeszélések 1863–1864 (11.), Ráció, Budapest, 2014.
sajtó alá rendező: Rózsafalvi Zsuzsanna

 

Fiatal filológusok füzetei

„…tsekély vélekedésem szerént…”  Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai, Fiatal Filológusok Füzetei XVIII-XIX. század, 2., Szeged, 2007.
sajtó alá rendező: Dávid Péter és Bíró Annamária, lektor: Szilágyi Márton

Fejezetek egy leveleskönyvből, Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz, Fiatal Filológusok Füzetei. XVIII–XIX. század, 3., Szeged, 2008.
sajtó alá rendező: Balogh Piroska, lektor: Szilágyi Márton

 

Gyulay Lajos naplói

Hamuszín könyv, 1824. január 14 – 1824. augusztus 2., s. a. r. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, bev. Szalisznyó Lilla, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2009.

„…barátom a túlvilágon is” Döbrentei Gábor és gróf Gyulay Lajos naplófeljegyzései, 1835. május — 1861. október 28., s. a. r. és bev. Hász-Fehér Katalin, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2011.

Kis tükör, 1832. augusztus 12. − 1851. augusztus 26., s. a. r. és bev. Szabó Ágnes, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék,  Szeged, 2008.

Izlet, 1851. október 10. – 1851. december 31., s. a. r. Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, bev. Szalisznyó Lilla, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2010.

Cara Patria, 1856. szeptember 11. – 1856. október 4., s. a. r. és bev. Hász-Fehér Katalin, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2011.

Lotty! — Fanny!, 1867. január 21. − 1867. március 3., s. a. r. Labádi Gergely, bev. Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék,  Szeged, 2008.

Martius 15., 1867. március 14. − 1867. május 30., s. a. r. és bev. Labádi Gergely, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2008.

Ó szerint Constantia, 1867. június 2. – 1867. június 27., s. a. r. Szabó Ágnes, bev. Török Zsuzsa, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2009.

Syllabus, Közeledik, 1867. július 2. – 1867. augusztus 27., s. a. r. és bev. írta Gere Zsolt, Szeged, 2010.

Egy századja!, 1867. szeptember 2. – 1867. november 4., s. a. r. és bev. Baranyai Zsolt, SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2010.