img_2940konzorciumi csoportvezető
birohetvengmail.com

Főbb kutatási területei:
18–19. századi irodalom, textológia, irodalomkritika.

Tanulmányok, fokozatok, címek
2011 DSc
2009 habilitáció
1997 CSc
1997 PhD
1985–1990 magyar–történelem szak, ELTE BTK, középiskolai tanári diploma 1990

Munkakörök

2013-tól ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
tanszékvezető egyetemi tanár

2010–2011 Bécsi Egyetem Finnugor Intézet
vendégprofesszor

2007-től ELTE BTK Magyar és európai felvilágosodás Doktori Program
vezető

2006–2010 ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
igazgatóhelyettes

2002–2004 Bécsi Egyetem Finnugor Intézet
vendégprofesszor

2001-től ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
docens

1997–2001 ELTE BTK Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
adjunktus

1996 Janus Pannonius Tudományegyetem
félállású oktató

1993–1997 ELTE BTK Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
tanársegéd

1993–1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
oktató, óraadó

1990–1993 ELTE BTK
az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasa

 

Tudományos projektek
2007-től MTA–DE Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport ELTE konzorciumi partner, MTA
csoportvezető, munkatárs

Arany János kritikai kiadás, OTKA
munkatárs

Kölcsey kritikai kiadás, OTKA
munkatárs, sajtó alá rendező

 

Közéleti tevékenység
az MTA választott doktorképviselője
az MTA Irodalomtudományi Szakbizottság tagja
2016-tól az Irodalomismeret című folyóirat főszerkesztője
2007–2010 az Irodalomtörténet című folyóirat szerkesztője
2014-től az MTA Textológiai bizottság elnöke
2009-től az MTA Irodalomtudományi Szakbizottság tagja
2006–2009 Sic itur ad astra Egyesület elnöke
2008-tól az MTA Textológiai bizottság társelnöke
2005–2008 OTKA Magyar Irodalom és Modern Filológiai Szakzsüri munkatársa
Sic itur ad astra történészfolyóirat alapítója
Magyar Történészhallgatók Egyesület alapítótagja
Hajnal István Kör választmányi tagja három alkalommal
MTA Textológiai bizottság tagja

 

Ösztöndíjak, szakmai elismerések
2014 Artisjus-díj
2010 Martinkó-díj
2006–2009 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2000 Bárka-díj, a Bárka folyóirat díja
1998–2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1995 Móricz Zsigmond-ösztöndíj
1994 Alföld-díj, az Alföld folyóirat díja

Publikációk és szakmai tevékenység
1988 óta publikál irodalomtörténeti tanulmányokat, közleményeket, recenziókat, amelyek a 18–19. századi magyar irodalommal foglalkoznak. Számos irodalomtörténeti konferencián vett részt, rendszeresen tart előadásokat itthon és külföldön. Az irodalomtörténeti stúdiumok mellett foglalkozik a kortársi magyar irodalommal is: kritikái, tanulmányai különböző szépirodalmi folyóiratokban jelentek és jelennek meg (Alföld, Holmi, Jelenkor, Bárka, Tiszatáj stb.). 1995-ben megjelent a JAK-füzetek sorozatában a kortárs irodalmat tárgyazó tanulmányainak a gyűjteménye, Kritikai berek címen.

Teljes publikációs lista