img_3057tudományos munkatárs
golgat-online.hu; granasztoiolgagmail.com

Főbb kutatási területei
Kazinczy olvasott műveltséganyagának feltárása a kéziratos hagyaték alapján;
A 18. század második felének könyv-, könyvtár-, könyvkereskedelem és olvasástörténete, a francia irodalom elterjedése és recepciója Magyarországon;
Az angol tájképi kert recepciója Magyarországon a 18-19. század fordulóján; a 18. századi magyarországi szabadkőművesség történetének új forrásai. 

Tanulmányok
1997–2000 ösztöndíjas doktori tanulmányok, Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi doktori iskola, francia irodalom program, doktori (PhD) cím 2006 1992–1993 Francia nyelv és irodalom, Université Libre de Bruxelles
1990–1999 Magyar nyelv és irodalom szak,  ELTE BTK, bölcsész diploma 19991990–1996 Francia nyelv és irodalom szak, ELTE BTK, középiskolai tanári diploma 1997

Munkakörök
2000–2002 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Franciaország 2001 Miniszteri biztosi programiroda
irodavezető

2002–2003 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Unesco Világörökség Magyar Bizottsága titkárság
elnöki munkatárs

2006 MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Fragmenta Codicorum kutatócsoport
tudományos segédmunkatárs

2010-től MTA TKI–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
tudományos munkatárs

Tudományos projektek
2006–2007 A 18. századi tiltott francia irodalom terjedése és recepciója a Habsburg Birodalomban (1770–1810)
Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány ösztöndíj

2010-től Kazinczy Ferenc kéziratos feljegyzéseinek feldogozása és kiadása
MTA–DE Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport

2011–2014 “Magyarországon nincs cenzúra” Könyvkereskedelem és irodalomterjesztés a 18. század utolsó harmadában
Bolyai János kutatói ösztöndíj

Közéleti tevékenység
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar-francia felvilágosodás kutatócsoportja
XVIII. századi Kutató Társaság

Ösztöndíjak, szakmai elismerések
1998 Soros Alapítvány, külföldi kutatási ösztöndíj, Arad (Románia), Eperjes (Szlovákia)
1999 Francia állami ösztöndíj, Párizs
2000 Osztrák állami ösztöndíj, Bécs
2002 Klebersberg Kúnó ösztöndíj,  Arad (Románia)
2006–2007 Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány ösztöndíja
2011–2014 Bolyai János kutatói ösztöndíj

Publikációk és szakmai tevékenység
Tanulmányai jelentek meg a Magyar Könyvszemlében, a Korall Társadalomtörténeti folyóiratban, az Irodalomtörténeti Közleményekben, valamint szlovák, osztrák, francia tanulmánykötetekben és folyóiratokban.  Doktori disszertációja megjelent az Országos Széchényi Könyvtár és az Universitas kiadó Res Libraria sorozatában Francia könyvek magyar olvasói címmel. Szerkesztője és szerzője volt az Országos Széchényi Könyvtárban kurátorságával megrendezett Veszedelmes olvasmányok című nemzetközi anyagot felvonultató illusztrációtörténeti kiállításnak.

Teljes publikációs lista