img_3392A kutatócsoport központja a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működik. A Textológiai Műhely akadémiai kutatóhelyként is mintegy négy évtizede aktív. Fő feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét. Önálló forráskiadvány-sorozatot indított (Csokonai Könyvtár. Források), amely a korszak egészére fókuszál. A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelentette a kutatócsoport fő feladatát. Jelenleg papír alapú kritikai kiadásai mellett elektronikus kritikai kiadásokat és digitális tartalomszolgáltatást nyújt.

A program széles kutatói összefogás keretében valósul meg, ezért a már régóta létező szakmai együttműködésekre építve fokozatosan bevonódtak a munkálatokba a szegedi és budapesti társtanszékek, valamint az akadémiai intézet kutatói is. Az így kialakult csapat köré mindenütt graduális és posztgraduális hallgatói csoportok szerveződtek. A partnerek között rendszeressé váltak a szakmai megbeszélések és a hallgatók számára szervezett közös szemináriumok.

A 2007-ben indult pályázati ciklusban a kutatócsoport szervezetileg újjáalakult: konzorciumi formában, a debreceni, budapesti és szegedi egyetemek társtanszékeinek együttműködésével kezdte meg működését.

 

Konzorciumi tagintézmények: 
DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
ELTE XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
SZTE Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

Az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
az MTA támogatásával működik.

A projekt keretideje: 2017–2022.
A pályázati összeg évi 20.000.000 Ft.

 

 

Kutatócsoport-vezető:

Debreczeni Attila (DE)
önéletrajz, publikációk

 A kutatócsoport vezetői 2010-ig: Julow Viktor, Bitskey István

 

Konzorciumi csoportvezetők:

Szilágyi Márton (ELTE)
önéletrajz, publikációk

Szajbély Mihály (SZTE)
önéletrajz, publikációk

 

Kutatócsoporti tagok:

Doncsecz Etelka (ELTE)
önéletrajz, publikációk

Granasztói Olga (DE)
önéletrajz, publikációk

Hovánszki Mária (DE)
önéletrajz, publikációk

Orbán László (DE)
önéletrajz, publikációk

 

Résztvevő kutatók:

Balogh Piroska (ELTE)
Béres Norbert (DE)
Bodrogi Ferenc Máté (DE)
Bódi Katalin (DE)
Tóth Barna (DE)
Veisz Bettina (DE)

 

Tudományos ügyintéző:

Sáriné Nagy Magdolna (DE) 

 

Korábbi munkatársak:

Czifra Mariann (ELTE)
önéletrajz, publikációk

Papp Eleonóra (DE)

Szabó Ágnes (SZTE)
önéletrajz, publikációk